چرا دانش بنیان شویم ؟

بسیاری از شرکت ها و اشخاص توانایی استفاده از مزایای حمایتی دانش بنیان را دارا می باشند اما بدلیل عدم آگاهی از این موضوع نتوانسته اند از این تسهیلات و معافیت های حمایتی استفاده نمایند. با توجه به این موضوع شرکت P.A.S International موضوعات ذیل را بصورت مشاوره به مخاطبان ارائه می نماید: مشاوره تببین […]